Styrdokument

Våra styrdokument för verksamheten är Skolverkets läroplan (Lpfö-18) för förskola, Sollentuna kommuns regler och riktningar samt FN:s barnkonvention.
Basen i vår verksamhet är Friluftsfrämjandets barnverksamhet samt I Ur och Skur’s grundbok.