Miljöplan för en hållbar utveckling

Miljöplan för I Ur och Skurkojan

All personal, föräldrar och barn ska vara införstådda med planen och medverka till att målen uppnås. Alla på I Ur och Skurkojan ska värna om natur, miljö och biologisk mångfald och sträva efter att alla ska känna en framtidstro inför en hållbar utveckling. 

Avfall
Kallkompost finns där löv och ogräs läggs.
Matrester töms i kommunens bruna sopkärl.
Jorden som blir i kallkomposten lägger barn och personal tillsammans på odlingen.
Ansvariga: personal och barn.

Återvinning
Sortering av glas, plast, papper, kartong, metall, batterier och glödlampor sker. Personal och barn promenerar tillsammans till miljöstationen vid Rösjön.
Ansvariga: personal och barn.

Grovsopor sorteras enligt Sollentuna kommuns regler och lämnas till återvinningsstation.
Ansvariga för lämning till återvinningsstation: Personal.

Mat
I möjligaste mån kravmärkta varor, inköp av storförpackningar och i möjligaste mån svensktillverkade råvaror.
Ansvariga: Kicki och Marie.

Disk-, tvätt- och rengöringsmedel
Vi använder miljömärkta artiklar. I möjligaste mån inköp i storförpackning och refiller om det innebär en miljövinst.
Ansvariga: Marie och Kicki.

El och vatten
Vi ska släcka lampor och inte använda torkskåp i onödan. Vi ska inte slösa med vatten. Diska med full diskmaskin.
Ansvariga: personal och barn.

Konsumtion
Vi ska undvika engångsartiklar.
Vi ska ta ansvar och vara rädda om våra saker.
Vi ska verka för en hållbar utveckling.
Vid nyinköp ska vi se till våra behov, ta miljöhänsyn och tänka globalt.
Ansvariga: personal och barn.