Skogsmulle

Skogsmulle är friluftsäventyr för barn mellan 4 och 6 år

thumb_verk_mulle_fargSkogsmulle är spännande för alla barn i lek- och sagoåldern. I skogen vid solgläntan får de uppleva naturens små och stora under. Genom lekar och sånger lär de känna skogens vanligaste växter och djur. Skogsmulle är barnens vän och fantasifigur i skogen och kommer för att leka, sjunga och berätta om naturen någon gång per termin. Vi bygger också kojor, äter matsäck, matar ekorren, räknar myror, klättrar och leker tillsammans. Skogsmulleskolan tillfredsställer barnens nyfikenhet och upptäckarglädje samt utvecklar ett ansvar för allt som lever. Skogsmulle är symbolen för hänsyn i naturen. Hej kollikok!

Klicka på bilden nedan för att se målen för Skogsmulle!

Mål för Skogsmulle