I Ur & Skur

Grundidén med I Ur och Skurs verksamhet i förskolan
är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap
tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Pedagogiken bygger på att det vi kan göra inne kan vi också göra ute. De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna titta, lyssna och att jämföra sådant som finns runt omkring på ängen, i skogen och vid sjön. 

Allt detta bidrar till att barnen på I Ur och Skur verksamhet får en inbyggd känsla för naturen med sig i livet och att det ökar medvetenheten om en hållbar utveckling.

clip_image002