Riktlinjer vid sjukdom

Att hålla en förskola fri från infektioner är omöjligt. Några infektioner bör man ha för att stärka motståndskraften och smittorisken bör ej överdrivas. Det vore dock bra om vi kunde hålla oss till några riktlinjer, som vi är överrens om, för att undvika undringar och irritationer.

GRUNDREGEL: Barnets allmäntillstånd är avgörande för om det kan återgå till verksamheten. Barnet skall orka delta i förskolans planerade aktiviteter, som oftast innebär utomhusvistelse i flera timmar.

Vid ”vanliga förkylningar” ska man självklart vara hemma om man har feber eller kraftigt rinnande näsa. I övrigt får man bedöma från fall till fall beroende på hur medtaget barnet är. Klarar barnet av att delta i den vanliga verksamheten på förskolan? Ett barn kan verka friskt hemma, men klarar inte av att vistas i grupp hela dagen. Smittrisken är som allra störst när en förkylning bryter ut.

Vid ögoninfektioner är man hemma tills ögonen är fria från var.

Vid maginfektioner är man hemma när man har diarré och kräkningar och håller diet. Dessutom är man hemma 48 timmar extra för att kolla att magen tål vanlig föda och tills man är smittfri. Är någon övrig familjemedlem magsjuk så ska barnet stanna hemma för att undvika smittspridning.

Vid penicillinbehandling bör man vara hemma de 3 första dagarna. Eventuell smitta har brutits ned under den tiden och man har hunnit se om penicillinet verkat. Om barnet skall vara hemma längre tid eller om det är OK att vara på förskolan måste vi bedöma tillsammans! Är barnet medtaget, trött och ur gängorna? Ibland kan man bedöma det som lämpligt att ditt barn är hemma ett tag för att återhämta sig.

Vid impetigo/svinkoppor är man hemma till dess att såret är läkt. Det är oerhört smittsamt!

Har man upptäckt löss i håret ska behandling inledas innan barnet är tillbaka på förskolan. Håret ska kammas varje morgon och kväll med speciell luskam (finns att köpa på apoteket). Mössor ska tvättas dagligen tills behandlingsperioden är klar.