Kö & Placering

Information om kö och placering hittar du på Sollentuna kommuns hemsida.
Köansvarig på förskolan är Marie Lantz, henne kontaktar du på info@iurochskurkojan.se eller via telefon på 0707-592461.