Klagomålshantering

  • Prata i första hand med personalen
  • I andra hand rektor Marie Lantz
  • I tredje hand föräldrarådsrepresentanterna(namn och kontaktuppgifter finns i terminsplaneringen)
  • I fjärde och sista hand barn- och utbildningskontoret kontaktuppgifter finns på www.sollentuna.se